Προσωπικές Υποθέσεις

Αναλαμβάνουμε πλήθος προσωπικών υποθέσεων με απόλυτη εχεμύθεια, προσήλωση και αξιοπιστία.

Δικαστικές Υποθέσεις

Αναλαμβάνουμε δικαστικές υποθέσεις για εύρεση αποδεικτικών στοιχείων για να έχει η υπόθεσή σας την εξέλιξη που επιθυμείτε.

Εταιρικές Υποθέσεις

Το γραφείο του Σ. Βάντη φέρει εις πέρας εταιρικές υποθέσεις με επαγγελματισμό, άκρα μυστικότητα και αποτελεσματικότητα.