Εξοπλισμός Τελευταίας Τεχνολογίας

Διαθέτουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό που μας βοηθάει να φέρουμε εις πέρας κάθε έρευνα, χωρίς να γινόμαστε αντιληπτοί.

Κάμερες & μικροκάμερες

GPS trackers

Πομποί και μικροπομποί

Σαρωτές χώρων

Καταγραφικά

Συσκευές εντοπισμού κοριών

Συστήματα ακρόασης (ακόμα και μέσα απο τοίχους)

Λογισμικά εντοπισμού κακόβουλων κλήσεων

Λογισμικά προγράμματα κι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και Η/Υ